2020 Yılı Zaman Aşımı Hesapları Hakkında Bilgilendirme

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62.maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.
 
Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gelir kaydedilir.
 
Son işlem tarihinden itibaren 10 yıldır hareket görmediğinden 2020 yılında zaman aşımına uğramış Müflis Bankamız nezdindeki katılım fonu listesine www.bankasya.com.tr adresimizdeki “Haberler” başlığından ulaşabilirsiniz.  
 
Listede kaydı bulunan hesap sahiplerinin zamanaşımının kesilmesini ve hesap bakiyenizin Fona devrinin engellenmesini teminen en geç 15.06.2021 tarihine kadar https://www.tmsf.org.tr/tr/Basin/List/muflis-bank-asya-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorulara-verilen-cevaplar web adresinde yer alan duyuruda belirtildiği şekilde İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan veya bulunduğunuz yerdeki iflas müdürlükleri aracılığıyla müracaat etmenizi önemle ihtar ederiz.
 
Başvuruda bulunmanız halinde söz konusu katılım fonu ile ilgili olarak bu aşamada tarafınıza herhangi bir ödeme gerçekleştirilemeyecek olup, ödemeler İstanbul 1. İflas Müdürlüğü tarafından oluşturulacak sıra cetveline göre gerçekleştirilecektir.
 
İlânen duyurulur.


2020 Yılında Zaman Aşımına Uğrayan Katılım Fonu Listesi için tıklayınız.
 
MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
İFLAS İDARESİ