Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
leftmenubottom

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22.07.2016 tarihli Kararı gereğince; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107'inci maddesinin son Fıkrası çerçevesinde, Bankamızın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte hiçbir bankacılık faaliyeti gerçekleştirilemeyecektir. Dolayısıyla, Bankadan kaynak çıkışına neden olacak hiçbir ödemenin yapılması ve aşağıda belirtildiği şekilde kredi kartı/kredi/senet ödemesi dışında hiçbir ödemenin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Müflis Asya’da bulunan mevduatımın ne kadarını alabileceğim?

Yurt içi şubelerde gerçek kişiler adına açılmış olan ve ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatların her bir gerçek kişi için 100.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Hangi bankalardan mevduatımı çekebilirim?

Mevduatlarınızı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş şubelerinden alabilirsiniz.

Hangi mevduatlar devlet güvencesindedir?

Bankamızda gerçek kişiler adına açılmış olan ve ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar güvence kapsamındadır.

Mevduat ödemeleri hangi para cinsinden yapılacak?

Mevduat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılacaktır.

Döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar nasıl hesaplanacak?

Döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, Müflis Asya’nın faaliyet izninin kaldırıldığı 22.07.2016 tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı(kıymetli maden cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.

Veli ya da vasi tarafından ergin olmayan (18 yaşından küçük) veya vesayet altındaki kişiler adına açılmış tasarruf mevduatı hesapları ve katılma hesapları sigorta kapsamında mıdır?

Bu hesaplar da sigorta kapsamındadır. Veli ya da vasinin aynı kredi kuruluşunda kendisine ait başka bir tasarruf mevduatı veya katılma hesabı var ise velinin / vasinin kendi hesabı da ayrıca sigorta kapsamındadır. Küçük ile veli mevduat güvence tutarından ayrı ayrı yararlanır.

Ortak hesap sahiplerinin ödemeleri nasıl yapılacak?

Ortak hesap sahiplerinin sigorta kapsamı hesaba ortak olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta hesap sahiplerinin payları belirtilmemiş ise her hesap sahibinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir.

    (Ortak Hesap) Sigortaya Tabi Kısım
Yusuf 220.000 TL 100.000 TL
Resul 100.000 TL

Ortak hesap sahiplerinin aynı bankada ayrı ayrı başka hesapları da var ise ortak hesaptaki tutar ile diğer hesaplardaki tutarların toplamının 100 bin TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamında olacaktır.
 

  (Ortak Hesap) İkinci Mevduat Hesabı *Hesaplar Toplamı Sigortaya Tabi Kısım
Anıl 60.000 TL 75.000 TL 105.000 TL 100.000 TL
Elif 45.000 TL 75.000 TL 75.000 TL

*Bu örnekte ortak hesaptaki hesap sahiplerinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilmiştir.B una göre, Anıl ve Elif'in 60.000-TL içindeki payları her biri için 30.000-TL tutarındadır.

18 yaşından küçük kişiler adına açılmış hesaplar sigorta kapsamında mıdır?

18 yaşından küçük kişiler adına açılmış mevduat, katılım ve özel cari hesaplar sigorta kapsamındadır.

Mevduat ve katılım fonunun sigorta limitini aşan 100.000 TL üzerindeki kısmı talep edilebilir mi?

Mevduat ve katılım fonu sahipleri, TMSF'nin imtiyazlı alacaklarından ve Devlet ile sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kısım için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki üçüncü sıra anlamında imtiyazlı alacaklıdırlar. Bu alacakların iflas masasında ilgili sırasına kaydedilebilmesi için alacaklının yazılı talebi gerekir.

Ödenecek mevduatlar için hesap önceliği nasıl olacak?

Öncelikle vadesiz sonra vadeli hesaplardaki mevduatlardaki bakiyeler dikkate alınmaktadır. Hesaplardaki döviz cinsi önceliklendirmesinde birinci olarak TL, ikinci olarak USD, üçüncü sırada EUR, dördüncü sırada diğer döviz cinsinden hesaplar ve son sırada Kıymetli Maden Depo hesapları sıralaması esas alınacaktır.

Kiralık kasaları ne zaman teslim alabilirim?

Bankamız nezdindeki kiralık kasalar müşterilerimize teslim edilmeye başlamıştır . Kiralık kasa sahibi müşterilerimiz , teslim takvimine göre kasasının açılacağı tarihten önce çağrı merkezimiz tarafından bilgilendirilerek , kasalarının açılacağı lokasyona davet edilmektedir . Kasa açılış tarihinde bildirilen lokasyonda bulunmayan müşterilerilerimize ait kasalar daha sonraki bir tarihte noter huzurunda açılacaktır. Kiralık kasa sahibi müşterilerimiz 0850 222 4 888 (Alo Asya) hattımız ile irtibata geçerek detaylı bilgi alabilir.

Kredi kartı borcumu nereden ödeyebilirim?

Kredi kartı borç ödemeleri Fibabanka ve Birleşik Fon Bankasının Merkez Şubelerinde bulunan ekteki hesap veya IBAN numaralarına yapılabilmektedir.

Fibabanka A.Ş.Merkez Şubesi'nde bulunan Asya Katılım Bankası A.Ş'nin aşağıda belirlenen hesap numaralarına ''Alıcı:Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'' açıklama kısmına borçlunun : Şahıs ise ; Kredi Kartı No , Ad Soyad, TCKN veya Şirket ise; Kredi Kartı No , Ad Soyad, VKN alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.  

Fibabanka A.Ş. Merkez Şubesi
KREDİ KARTLARI TL USD EUR
IBAN : TR04 0010 3000 0000 0008 3670 87    
HESAP NO: 8367087    
 

Birleşik Fon Bankası A.Ş.Merkez Şubesi'nde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş'nin aşağıda belirlenen hesap numaralarına ''Alıcı:Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'' açıklama kısmına borçlunun : Şahıs ise ; Kredi Kartı No , Ad Soyad, TCKN veya Şirket ise; Kredi Kartı No , Ad Soyad, VKN alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.

Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi
KREDİ KARTLARI TL USD EUR
IBAN : TR62 0002 9000 0000 0923 9802 76    
HESAP NO: 3 - 92398 - 276    

 
Kredi Kartı Ödemesi ile ilgili hesaba geçmeyen EFT işlemlerinin düzeltilmesini nasıl yapabilirim?

1) İşleme ait EFT dekontu
2) EFT yi gönderen kişi tarafından borçlunun TC Kimlik numarası, Telefon numarası ve ne için ödeme yapacağını içeren imzalı dilekçesi
3) EFT gönderimini yapan kişi Bankamız müşterisi değil ise önlü arkalı kimlik fotokopisi
İlgili belgelerin callcenter@bankasya.com.tr mail adresine gönderilmesi durumunda gerekli işlemler yapılabilmektedir.

Asıl ve ek kartlarımda ayrı ayrı borçlarım bulunuyor. Ödemesini bu hesap numarasına tek kalemde yapabilir miyim?

Asıl ve ek kartlarınızın borçlarını daha önceden olduğu gibi kredi kartı numaralarını belirterek ayrı ayrı ödemeniz gerekmektedir.
Ek kart borcu ödenirken açıklama kısmına "Asıl kart sahibinin ad soyad,TCKN ,Tel No ve Ek kart sahibinin 16 haneli kart numarası"  yazılarak işlem yapılması gerekmektedir.

Kredi kartımı ne zaman kullanmaya başlayabilirim?

Bankamızın faaliyet izni kaldırıldığı için kredi kartlarımız tekrar kullanılamayacaktır.

Kredi kartım ile aldığım ürünü iade etmem gerekiyor. Kredi kartıma ilgili tutarın iadesi yapılabilir mi?

Bankamızın faaliyet izni kaldırıldığı için kredi kartlarımıza işlem iadesi gönderilememektedir. Bu nedenle işleminize ait iade tutarını işyeri ile görüşerek nakit olarak talep edebilirsiniz.

Kredi kartımda birikmiş olan puanlarım ne olacak?

Kredi kartlarımız kullanıma kapatıldığından dolayı içindeki puanlar da kullanılamayacaktır.

Bireysel Kredi borcumu nereden ödeyebilirim?

Bireysel kredi ödemeleri Fibabanka ve Birleşik Fon Bankasının Merkez Şubelerinde bulunan ekteki hesap veya IBAN numaralarına yapılabilmektedir.

Fibabanka A.Ş.Merkez Şubesi'nde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş'nin aşağıda belirlenen hesap numaralarına ''Alıcı:Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'' açıklama kısmına borçlunun ''Ad Soyad,TCKN veya VKN, Cep No , Hesap No'' alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.

 
Fibabanka A.Ş. Merkez Şubesi
BİREYSEL KREDİLER TL USD EUR
IBAN : TR95 0010 3000 0000 0008 3670 98 TR50 0010 3000 0000 0008 3671 32 TR93 0010 3000 0000 0008 3671 34
HESAP NO: 8367098 8367132 8367134
 

Birleşik Fon Bankası A.Ş.Merkez Şubesi'nde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş'nin aşağıda belirlenen hesap numaralarına ''Alıcı:Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'' açıklama kısmına borçlunun ''Ad Soyad,TCKN veya VKN,Cep No, Hesap No'' alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.

Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi
BİREYSEL KREDİLER TL USD EUR
IBAN : TR51 0002 9000 0000 0923 9802 80 TR24 0002 9000 0000 0923 9802 81 TR67 0002 9000 0000 0923 9802 83
HESAP NO: 3 92398 - 280 3 92398 - 281 3 92398 - 283
 
Okul Taksit Sistemi ( OTS ) borçlarıma ne oldu ? nasıl ödeyebilirim ?

Okul Taksit Sistemi ( OTS ) ödemelerinizden ;
18 Temmuz 2016 tarihli ve sonrasındaki taksitleriniz bankamızın faaliyet izni kaldırıldığı için bankamızca iptal edilmiştir. 18 Temmuz 2016 tarihli ve bu tarihten sonrasındaki taksitlerinizi eğitim kurumunuza ödemeniz gerekmektedir.

17 Temmuz 2016 ve eski tarihli ödemesini yapmadığınız gecikmede olan taksitlerinizi bankamıza ödemeniz gerekmektedir.

Okul Taksit Sistemi ( OTS ) ödemeleri Fibabanka ve Birleşik Fon Bankasının Merkez Şubelerinde bulunan ekteki hesap veya IBAN numaralarına yapılabilmektedir. Fibabanka A.Ş.Merkez Şubesi'nde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş'nin aşağıda belirlenen hesap numaralarına ''Alıcı:Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'' açıklama kısmına borçlunun ( OTS kaydı yaptıran velinin ) ''Ad Soyad, TCKN ve Cep No '' alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.

Fibabanka A.Ş. Merkez Şubesi
OKUL TAKSİT SİSTEMİ(OTS) TL USD EUR
IBAN : TR95 0010 3000 0000 0008 3670 98    
HESAP NO: 8367098    
 

Birleşik Fon Bankası A.Ş.Merkez Şubesi'nde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş'nin aşağıda belirlenen hesap numaralarına ''Alıcı:Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'' açıklama kısmına borçlunun ( OTS kaydı yaptıran velinin ) ''Ad Soyad, TCKN ve Cep No '' alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.

Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi
OKUL TAKSİT SİSTEMİ(OTS) TL USD EUR
IBAN : TR51 0002 9000 0000 0923 9802 80    
HESAP NO: 3 92398 - 280    

 
Vekalet İle Banka işlemlerini nasıl yapabilirim?

1) Vekaletin tüm sayfalarının fotokopisi
2) Vekil edilen kişiye ait kimlik fotokopisi
3) Vekil edilen kişinin talep etmiş olduğu işlemlerle ilgili imzalı dilekçesi (İletişim numarası yazılmalıdır.)
NOT: Talep edilen bankacılık işlemleri ile ilgili vekalette ilgili işlem hakkında yetki tanımlanmış olması gerekmektedir. SGK veya farklı bir yerden bağlanan maaş işlemleri ile ilgili verilen vekaletler Bankacılık işlemleri için geçerli olmamaktadır.

İlgili belgelerin callcenter@bankasya.com.tr mail adresine gönderilmesi durumunda gerekli işlemler yapılabilmektedir.

İpotek kaldırma işlemini nasıl yapabilirim?

Asaleten ve kefaleten borcu olmayan bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ipotek fek ve araç rehin kaldırma işlemleri yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için 0216 633 50 00 numarayı arayarak Bireysel kredi borç durumu ile ilgili Bireysel Kredi Operasyon; Kurumsal kredilerle ilgili olarak Kredi Değerleme Servisi ile görüşmeler sağlanmaktadır.

Hesap kapatma işlemi yapabilir miyim?

Bankacılık faaliyetleri kaldırıldığı için bu süreçte hiçbir bankacılık faaliyeti gerçekleştirilemeyecektir. Mevcut süreçte müşterilerimizin hesap kapatma talepleri de alınamamaktadır. Bankamızın tasfiye işlemleri ile birlikte tüm müşterilerimizin hesapları otomatik olarak kapatılacaktır.

Otomatik fatura ödeme talimatlarım ödenecek mi?

Bankacılık faaliyetleri kaldırıldığı için Bankamız nezdinde bulunan tüm otomatik ödeme talimatları iptal edilmiştir.

Çek/Senet ödemelerini alabilecek miyim?

Bankasya şubelerine teslim edilen diğer banka çekleri ve senetler Birleşik Fon Bankasına teslim edilmiştir. BFB bu çekleri vadesi geldiğinde takasa dahil edecektir. Tahsil olan çek ve senet bedellerinin ödeme talimatınızı Birleşik Fon Bankasına ıslak imzalı talimat ile talep etmeniz gerekmektedir.

Çek/Senetlerimi nasıl alabilirim?

Bankasya şubelerine teslim edilen diğer banka çekleri ve senetler Birleşik Fon Bankasına teslim edilmiştir. İade taleplerinizi Birleşik Fon Bankasına iletmeniz ıslak imzalı talimat ile talep etmeniz gerekmektedir

HGS'den geçiş yapabilir miyim?

Bankacılık faaliyetleri kaldırıldığı için Bankamıza ait HGS etiketleri de kullanıma kapatılmıştır.

HGS'den geçiş yaptım ceza öder miyim?

Geçiş yapılması durumunda ceza yansımaması için farklı kurumlardan 7gün içerisinde yeni bir HGS etiketi alınması gerekmektedir.

SMS Şube ile sunulan hizmetler nelerdir?
  • Hesap bakiyenizi öğrenmek için ; HESAP yazıp boşluk bırakın.Hesap ve ek numaranızı aralarına boşluk bırakarak yazın, 2792'ye gönderin. Örnek: HESAP 12345 1
  • Güncel Kredi Kartı Borcunuzu Öğrenmek İçin; KART yazıp boşluk bırakın, kredi kartı numaranızın son 4 rakamını yazın, 2792'ye gönderin. Örnek: KART 1234
  • Son Ekstre Bilginizi Öğrenmek İçin; EKSTRE yazıp boşluk bırakın, kredi kartı numaranızın son 4 rakamını yazın, 2792'ye gönderin. Örnek: EKSTRE 1234
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar