İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE YER ALAN TAŞINMAZIN İHALE YÖNTEMİYLE PEŞİN SATIŞI
MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN SATIŞ İLANIDIRMÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.’YE AİT İSTANBUL İLİ, BAŞAKŞEHİR İLÇESİ’NDE BULUNAN TARLANIN İHALE YÖNTEMİ İLE PEŞİN SATIŞITMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.


Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneli Çiftliği Mevkii, 1894 sayılı Parselde kayıtlı 20.571,78 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki gayrimenkul 50.000.000-TL (EllimilyonTürkLirası) muhammen bedel ile peşin satış şartnamesine konu edilmiştir.


İhale teminat bedeli:

  • İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 1.000.000-TL (BirmilyonTürkLirası) teminat bedelini Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına nakit yatırmak veya aynı tutarda kesin ve süresiz teminat mektubu vermek zorundadır.


İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat:

  • İhaleye ilişkin şartname 05.06.2024 tarihinden itibaren Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’den temin edilebilecektir.


  • Şartnamede yer alan ihale katılım belgeleri 24.06.2024 tarih, saat 16:30’a kadar Müflis Banka’ya teminat ve şartname ile birlikte elden teslim edilecektir.


  • İhale 26.06.2024 tarihinde İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8-10 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 11:00’de başlayacaktır.


  • İhale adresinde değişiklik olması durumunda TMSF ve Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. web sitesinde güncel adres bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.


  • Yapılan ihalede şartnamede belirtilen şartlar ile satış bedelinin ödemesine ilişkin şartları yerine getirmeyen katılımcının yatırmış olduğu başlangıç teminatı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından irat olarak kaydedilecektir.


  • İhale ilanında herhangi bir noksan/hata olması halinde, ihale anındaki açıklama ve şartname hükümleri esas alınacaktır.


Gayrimenkulün satışına ilişkin oluşacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.


Satışa ilişkin şartname ve detaylı bilgiler 0216 633 5318 - 633 5796 numaralı telefonlar ve gayrimenkul@bankasya.com.tr mail adresinden temin edilebilir.