MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. İFLAS İDARESİ

Genel Kurul Toplantısının İptali Davasının Duruşma Günü Duyurusu;
 
 
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin 16/11/2017 tarihli kararı ile iflasına karar verilmesi neticesinde; 17/05/2008 tarihinde, saat: 11.00’de, Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No:6 Ümraniye İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2007 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine dair (5) no.lu kararının iptaline ilişkin İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2020/575 E. dosya numarası ile dava açılmıştır.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22/10/2020 tarihli kararına istinaden iptal davasına ilişkin duruşmanın 08/01/2021 tarihinde dosya üzerinden İstanbul Adalet Sarayı Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli, İstanbul adresinde gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 448 inci maddesi gereğince ilan olunur.06/11/2020