Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Satış İlanı İstanbul - Esenyurt

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. MÜLKİYETİNDE BULUNAN İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİNDE YER ALAN 15 ADET GAYRİMENKULÜN BİR BÜTÜN HALİNDE İHALE İLE PEŞİN SATIŞI

 

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 15 adet gayrimenkul aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden bir bütün halinde ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, Karşı Bahçeler Üstü Ayazma Mevkii, 801 ada, 5 sayılı Parsel, 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı mesken niteliğindeki 15 adet gayrimenkul bir bütün halinde 3.800.000,00-TL (ÜçmilyonsekizyüzbinTürkLirası) bedel ile peşin satışa çıkartılmıştır.

İhale teminat bedeli:

İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 200.000,00-TL (İkiyüzbinTürkLirası) teminat bedelini Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına nakit yatırmak veya aynı tutarda kesin ve süresiz teminat mektubu vermek zorundadır.

İhalenin yapılacağı yer gün ve saat:


İhaleye ilişkin şartname 19.08.2021 tarihinden itibaren Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’den temin edilebilecektir.

Şartnamede yer alan ihale katılım belgeleri 02.09.2021 tarih, saat 16:30’a kadar Müflis Banka’ya teminat ve şartname ile birlikte teslim edilecektir.

İhale 06.09.2021 tarihinde Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.No:8-10 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 11:00’da başlayacaktır.

 İhale adresinde değişiklik olması durumunda TMSF ve Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. web sitesinde güncel adres bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.

Yapılan ihalede şartnamade belirtilen şartlar ile satış bedelinin ödemesine ilişkin şartları yerine getirmeyen katılımcının yatırmış olduğu başlangıç teminatı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından irat olarak kaydedilecektir.

İhale ilanında herhangi bir noksan/hata olması halinde, ihale anındaki açıklama ve şartname hükümleri esas alınacaktır.

Gayrimenkullerin satışına ilişkin oluşacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

Satışa ilişkin şartname ve detaylı bilgiler 0216 633 5318 - 633 5796 numaralı telefonlar ve gayrimenkul@bankasya.com.tr mail adresinden temin edilebilir.