Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Satış İlanı Kırşehir - Merkez

 

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN SATIŞ İLANIDIR


 MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.’YE AİT KIRŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİNDE BULUNAN FABRİKA BİNASI VE ARSASININ BİR BÜTÜN HALİNDE İHALE İLE PEŞİN SATIŞI

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, 2857 Ada, 7 Sayılı Parselde kayıtlı 17.018 m2 arsa üzerinde kurulu 7.006 m2 kapalı alanı bulunan fabrika binası ve arsasının ihale yoluyla bir bütün halinde 4.600.000,00-TL (DörtmilyonaltıyüzbinTürkLirası) bedel ile peşin satışa çıkartılmıştır.

İhale teminat bedeli:

·        İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 230.000-TL (İkiyüzotuzbinTürkLirası) teminat bedelini Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına nakit yatırmak veya aynı tutarda kesin ve süresiz teminat mektubu vermek zorundadır.

İhalenin yapılacağı yer gün ve saat:

·        İhaleye ilişkin şartname 16.11.2021 tarihinden itibaren Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’den temin edilebilecektir.

·        Şartnamede yer alan ihale katılım belgeleri 01.12.2021 tarih, saat 16:30’a kadar Müflis Banka’ya teminat ve şartname ile birlikte teslim edilecektir.

·        İhale 06.12.2021 tarihinde Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.No:8-10 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 11:00’da başlayacaktır.

·        İhale adresinde değişiklik olması durumunda TMSF ve Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. web sitesinde güncel adres bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.

·       Yapılan ihalede şartnamade belirtilen şartlar ile satış bedelinin ödemesine ilişkin şartları yerine getirmeyen katılımcının yatırmış olduğu başlangıç teminatı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından irat olarak kaydedilecektir.

·        İhale ilanında herhangi bir noksan/hata olması halinde, ihale anındaki açıklama ve şartname hükümleri esas alınacaktır.

Gayrimenkullerin satışına ilişkin oluşacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

Satışa ilişkin şartname ve detaylı bilgiler 0216 633 5793 - 633 5796 numaralı telefonlar ve gayrimenkul@bankasya.com.tr mail adresinden temin edilebilir.