Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Satış İlanı İstanbul - Sultanbeyli

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN SATIŞ İLANIDIR

TN GAYRİMENKUL YATIRIM VE PROJE GELİŞTİRME A.Ş.’YE AİT İSTANBUL İLİ SULTANBEYLİ İLÇESİ’NDE BULUNAN ARSANIN İHALE İLE PEŞİN SATIŞI

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı TN Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş. mülkiyetindeki arsa aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile bir bütün halinde peşin satışa çıkartılmıştır.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 242EE3B pafta, 5551 ada, 17 sayılı parselde kayıtlı 10.994.92 m2 yüzölçümü bulunan arsa, satıştan doğacak vergi ve harç yükümlülükleri alıcıya ait olmak üzere, KDV hariç 126.000.000.-TL (YüzyirmialtımilyonTürkLirası) muhammen bedel ile peşin satış şartnamesine konu edilmiştir.

İhale teminat bedeli:

·        İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 6.300.000.-TL (AltımilyonüçyüzbinTürkLirası) teminat bedelini TN Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş.’nin VAKIFBANK nezdindeki TR360001500158007317036863 IBAN hesabına nakit yatırmak veya aynı tutarda kesin ve süresiz teminat mektubu vermek zorundadır.

İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat:

·        İhaleye ilişkin şartname 22.07.2022 tarihinden itibaren TN Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Ümraniye/İstanbul adresinden temin edilebilecektir.

·        Şartnamede yer alan ihale katılım belgeleri 11.08.2022 tarih, saat 16:30’a kadar TN Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş teminat ve şartname ile birlikte teslim edilecektir.

·        İhale 15.08.2022 tarihinde Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8-10 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 14:00’de başlayacaktır.

·        İhale adresinde değişiklik olması durumunda TMSF ve Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. web sitesinde güncel adres bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.

·        Yapılan ihalede şartnamede belirtilen şartlar ile satış bedelinin ödemesine ilişkin şartları yerine getirmeyen katılımcının yatırmış olduğu başlangıç teminatı TN Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş tarafından irat olarak kaydedilecektir.

·        İhale ilanında herhangi bir noksan/hata olması halinde, ihale anındaki açıklama ve şartname hükümleri esas alınacaktır.

Gayrimenkulün satışına ilişkin oluşacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

Satışa ilişkin şartname ve detaylı bilgiler 0216 635 59 74 - 75 numaralı telefonlar ve muhasebe@tunayonetim.com.tr mail adresinden temin edilebilir.