Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Satış İlanı İstanbul - Sultanbeyli

TN GAYRİMENKUL YATIRIM VE PROJE GELİŞTİRME A.Ş.’YE AİT İSTANBUL İLİ SULTANBEYLİ İLÇESİ’NDE BULUNAN ARSANIN  TEKLİF TOPLAMA YÖNTEMİ İLE PEŞİN SATIŞI


TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı TN Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş. mülkiyetindeki arsa aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden  bir bütün halinde teklif toplama yöntemi ile  peşin satışa çıkartılmıştır.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkul  muhammen bedeli :

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 242EE3B pafta, 5551 ada, 17 sayılı parselde kayıtlı 10.994.92 myüzölçümü bulunan arsa, satıştan doğacak vergi ve harç yükümlülükleri alıcıya ait olmak üzere, KDV hariç asgari 350.000.000.-TL (üçyüzellimilyonTL) muhammen bedel üzerinden, teklif alma yöntemi  ile  peşin satışa çıkarılmıştır.

İş bu yukarıda duyurulan fiyat ve teklif alma yöntemi kesin ve nihai olmayıp üst makamlarımızın ayrıca değerlendirmesi neticesinde kesinleşecektir.

Satışa ilişkin  detaylı bilgiler 0216 635 59 74 - 75 numaralı telefonlar ve muhasebe@tunayonetim.com.tr mail adresinden temin edilebilir.

Detaylı Resimler için :

Arsa-1

Arsa-2